Principi d'acord per trencar el "Lockout"

Desprès d'una llarga reunió de 15 hores, propietaris i jugadors de les franquicies NBA, han arribat a un pre-acord per que la NBA comenci la temporada el dia de Nadal, 25 de desembre; tal i com va dir David Stern: "Hem aconseguit un principi d'acord, comprenent que està subjecte a diverses aprovacions i maquinacions molt complexes, però som optimistes, pensem que tot passarà i que la temporada començarà el 25 de desembre"


Si es confirma l'acord, la lliga regular tindria 66 partits i els campus de pretemporada començaria el 9 de desembre. Stern va explicar que aquest dissabte es continuarà llimant aspectes de l'acord, encara que primer, cal reagrupar el sindicat de jugadors, dissolt la setmana passada (per iniciar accions legals contra la NBA).

D'aquesta manera, l'inici de la Temporada NBA, repercutiria al nivell de joc europeu, ja que molts dels jugadors "NBA", juguen a equips europeus, com és el cas de Tony Parker (Asvel Lyon/San Antonio Spurs), Deron Williams (Besiktas/New Jersey Nets), Serge Ibaka (Real Madrid/Oklahoma City Thunder), Rodolfo (Rudy) Fernández (Real Madrid/Dallas Mavericks)

Fotografia de l'ultima reunió, al centre a la dreta veiem a David Stern, president de la NBA.


______________________________________________


After a long session of 15 hours, owners and players of NBA franchises have reached a preliminary agreement for the NBA season starts on Christmas Day, December 25, as David Stern said: " We achieved an agreement, understanding that is subject to various approvals and complex machinations, but we are optimistic and believe that everything will start the season on December 25 "


If confirmed the agreement, would have 66 regular season games and preseason campus begin on December 9. Stern explained that this Saturday will continue to iron out aspects of the agreement, but first, we regroup the players union, dissolved last week (to start legal action against the NBA).


Thus, the start of the NBA season, would affect the level of play in Europe, since many of the players "NBA" to play European teams, such as Tony Parker (Asvel Lyon / San Antonio Spurs) Deron Williams (Besiktas / New Jersey Nets), Serge Ibaka (Real Madrid / Oklahoma City Thunder), Rodolfo (Rudy) Fernandez (Real Madrid / Dallas Mavericks)

No hay comentarios:

Publicar un comentario